Suomen Beach Volley Oy

Yleiset sopimusehdot

1. Sopimuksen solmiminen

Suomen Beach Volley Oy:n (jäljempänä ”SBV”) toteuttamaan tapahtumaan (jäljempänä ”Tapahtuma”) osallistumista koskeva sopimus (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy, kun Yhteistyökumppani tai tämän edustaja hyväksyy kirjallisesti Tapahtumaan osallistumista koskevan tarjouksen. SBV:llä on oikeus vedota myös muulla tavoin, kuten esimerkiksi puhelimen tai viestin välityksellä syntyneeseen sopimukseen. Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa sopimusta.

2. Tapahtuman hinta ja maksuehdot Tapahtuma laskutetaan tapahtuman jälkeisellä viikolla toteutuneen mukaan. Laskutuslisä 12 € ( + alv 24% ).

3. Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa toistaiseksi. Varaus on vahvistettava kirjallisesti ja laskutustiedot toimitettava varauksen yhteydessä. Varausvahvistuksen jälkeen noudatamme seuraavia peruutusehtoja:

Varausvahvistuksen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% tapahtuman hinnasta Mikäli tapahtuma peruutetaan lähempänä kuin 30 päivää ennen tilaisuutta veloitamme 100% tapahtuman hinnasta.

Mikäli SBV:lle on jo aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista palveluista tai järjestelyistä, on se oikeutettu veloittamaan asiakkaalta niistä aiheutuneet kulut riippumatta siitä onko varaus peruttu tai muutettu peruutusehtojen puitteissa.

4. Vastuu vahingoista

Yhteistyökumppani vastaa alihankkijoidensa toimenpiteiden suorittamisesta tai niiden laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. SBV:n itse suorittamat työt suoritetaan tämän vastuulla. SBV ei kuitenkaan vastaa näiden töiden laiminlyöntien tai muiden mahdollisten SBV:n sopimusrikkomusten johdosta Yhteistyökumppanille aiheuttavista välillisistä vahingoista. SBV ei vastaa sen käyttämien itsenäisten alihankkijoiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat tapahtuma-alueen rakenteista. SBV ei vastaa Yhteistyökumppanin omaisuuden katoamisesta, vahingoittumisesta tai Yhteistyökumppanille aiheutuneesta, Tapahtuman yleisön, toisen Yhteistyökumppanin tai muun ulkopuolisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Kaikki tapahtuma-alueelle yhteistyökumppanin toimesta suunnitellut rakenteet, lavat ja somisteet tulee hyväksyttää SBV:n vastuullisella tapahtumatuottajalla ennen tapahtumaa. Tapahtuma-alueelle ei ole luvallista tehdä kiinteitä rakenteita tai kiinnityksiä, vaan kaikki rakenteet tehdään kelluvina SBV:n tapahtumatuottajan ohjeistuksen mukaisesti. Yhteistyökumppani on vastuullinen huolehtimaan että tapahtuma-alue jää tapahtuman jälkeen yhtä siistiin kuntoon kuin alue oli ennen tapahtumaa. Yhteistyökumppani on vastuullinen kiinnittämään erityistä huomiota hiekan puhtaana pitämiseen (ruuvit, lasinsirut, puutikut yms.).

5. Viestintä

Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus kieltäytyä oman tuotemerkin ja logon käytöstä ulkopuoliseen viestintään liittyen. Kaikesta julkisesta viestinnästä on sovittava kirjallisesti etukäteen. Yhteistyökumppani suostuu pyydettäessä toimittamaan kaikki markkinointimateriaalit Biitsille ennen julkaisemista.

6. Muut ehdot

SBV on tapahtuman vastuullinen järjestäjä. SBV:llä on oikeus korvauksetta peruuttaa Tapahtuma tai siirtää Tapahtuma toiseen ajankohtaan, ilmoittamalla siitä Yhteistyökumppanille, mikäli tapahtuman järjestäminen estyy olosuhteiden olennaisen muuttumisen tai SBV:tä kohdanneen ylivoimaisesta esteen johdosta tai sen johdosta, että SBVi:n tapahtuman järjestämisen kannalta merkittävä sopijakumppani on syyllistynyt suhteessa SBV:n sopimusrikkomukseen. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Tapahtuman toteuttamisen estävät SBV:n vaikutus-mahdollisuuksien ulkopuolella olevat ja siitä riippumattomat seikat, joihin SBV ei tapahtumasta sovittaessa kohtuudella ole voinut varautua. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi tulipalo, poikkeukselliset luonnonolosuhteet, liikekannallepano, lainsäännökset, viranomaisten ohjeet tai määräykset, häiriöt ja katkokset liikenteessä ja tietoliikenteessä, SBV:n kohdistuvat onnettomuudet, murtovarkaudet, tietomurrot, sekä samoista syistä johtuvat alihankkijoiden toimitusten viivästymiset.

7. Luvat ja maksut

SBV on vastuullinen hankkimaan kaikki SBV:n tiloissa järjestettävään Tapahtumaan osallistumista varten tarpeelliset luvat ja tekijänoikeudet. Yhteistyökumppani vastaa kaikista Yhteistyökumppanin toiminnasta johtuvista tekijänoikeudellisista ja muista vastaavista immateriaalioikeudellisista maksuista ja korvauksista. Mikäli tapahtuma järjestetään osittain SBV:n tilojen ulkopuolelle, ei SBV ole vastuullinen näiden tilojen vaatimista luvista tai mahdollisista vuokrakustannuksista. Yhteistyökumppani on velvollinen pyydettäessä kertomaan kaikki tapahtumaan liittyvät yhteistyökumppanit ja kolmannet osapuolet sekä hyväksyttämään suunnitelmansa SBV:n vastuulliselle tapahtumatuottajalle.

8. Yleisten sopimusehtojen muuttaminen ja Sopimuksen siirtäminen

Näistä yleisistä sopimusehdoista poikkeamisesta tulee sopia kirjallisesti. Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta siirtää Tapahtumaa koskevasta Sopimuksesta aiheutuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman SBV:n kirjallista suostumusta.

9. Erityisehdot

Yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan yleisten sopimusehtojen lisäksi erikseen sovittuja tapahtuma- tai tapahtumatyyppikohtaisia erityisehtoja. Erityisehdot määrittelevät tarkemmin Tapahtuman (tai tapahtumatyypin) operatiivista toteutusta, mm. ohjelmasisältöä, Tapahtuman markkinointia ja Tapahtuman kohderyhmiä. Tarvittaessa erityisehdot toimitetaan Yhteistyökumppanille tarjouksen yhteydessä.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

SBV:n ja Yhteistyökumppanin välisiin sopimuksiin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä. SBV:n ja Yhteistyökumppanin välisiä sopimuksia ja näitä ehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.