Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Suomen Beach Volley Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja toimittajiensa yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan minkälaista henkilötietoa me käsittelemme, miten me käsittelemme henkilötietoa ja miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi (esimerkiksi oikeus vastustaa, oikeus päästä tietoihisi). Käyttääkseen Suomen Beach Volley Oy:n palveluita asiakkaan ja toimittajan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan henkilötietojen käsittelyyn, jossa Suomen Beach Volley Oy toimii rekisterinpitäjänä.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Suomen Beach Volley Oy | FI19859069
Energiakatu 3
00180 Helsinki

Halutessasi tietää lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä, voit olla meihin suoraan yhteydessä. Yhteystietomme löydät osoitteesta www.biitsi.fi

3. Tietojen kerääminen

Seuraavien henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen on tarpeellista, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan sekä noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme.

 • Asiakkaan tai toimittajan itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja titteli
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot
  • IP-osoite verkkosivuillamme käyneistä
  • Facebook-profiilin julkiset tiedot mukaanlukien sähköpostiosoitteesi
 • Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Suomen Beach Volley Oy:n kanssa.

 • Tietojen pääasiallinen lähde on asiakkaan tai toimittajan itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme.

4. Tietojen käyttäminen

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilattujen palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen
 • Tilausten läpivientiin, seurantaan ja toimittamiseen
 • Tilausten jälkikäsittelyyn
 • Suomen Beach Volley Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Laskutukseen
 • Markkinointiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Suomen Beach Volley Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Me käsittelemme myös muuta tietoa, joita voit meille antaa kuten:

 • Tietoa, jota annat meille arvostellessasi palveluitamme
 • Markkinointisuostumukset ja -kiellot
 • Tiedot, jotka annat meille puhelimitse tai sähköpostitse tai asioidessasi toimipisteissämme

Analytiikkatiedot

Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä Käyttäjätietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme tietoja henkilötietoina.

Käytämme Analytiikkatiedon keräämiseen eri teknologioita, kun käyttäjä vierailee web-palveluissamme, mukaan lukien evästeitä ja web beacon -teknologiaa.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden biitsi.fi -palvelun käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja paremmin palvelemaan käyttäjiämme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa.

”Web Beacon” on teknologia, joka mahdollistaa verkkosivujen ja sähköpostien lukijoiden tunnistamisen esimerkiksi tunnistamalla mikäli sähköposti on luettu.

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

5. Tietojen suojaus ja säilyttäminen

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Suomen Beach Volley Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa eikä tietoja koskaan luovuteta EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle. Palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

6. Tietojenkäsittely

Asiakastietoihin on pääsy vain Suomen Beach Volley Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökunta on ohjeistettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Käyttäjätietojen lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotka kolmannet palvelun tarjoajat antavat sinusta. Jos yhdistät käyttäjätilisi tai kirjaudut käyttäjätililtäsi Facebookiin, Facebook jakaa kanssamme henkilötietojasi kuten profiilikuvasi, näytteen Facebook-ystävistäsi sekä Facebook-tunnuksesi.

Jaamme henkilötietojasi ainoastaan oman organisaation sisällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

7. Tietojensäilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja yritysten välistä kauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan tai toimittajan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Suomen Beach Volley Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla ja toimittajalla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. 
9. Kuinkajärjestelmääntallennetuttiedotsaa 
Voit pyytää Suomen Beach Volley Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.biitsi.fi 
10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Taloushallintoa varten tarvittavat sopimus- ja laskutustiedot

Suomen Beach Volley Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.